Skip to main content

Multiactiv SUN Instagram kreativni konkurs

Multiactiv SUN Instagram kreativni konkurs

Multiactiv SUN Instagram kreativni konkurs

Novost
Objavljeno:
17.07.2017
Autor:
Dragana Cibula

Zabavi se, fotkaj svoje omiljene Multiactiv SUN proizvode i osvoji sjajne nagrade, koje će tvoja koža obožavati! Konkurs traje do 06.08.2017.

Organizator konkursa je YUCO-HEMIJA D.O.O. Cara Lazara bb, 21234 Bački Jarak Srbija (dalje: Multiactiv). Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno. Samim učešćem u akciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća koja su objavljena na Multiactivkozmetika Facebook stranici.

PRAVILA MULTIACTIV SUN INSTAGRAM KREATIVNOG KONKURSA

Na Multiactiv Instagram stranici se organizuje konkurs ‘#mojemestopodSUNcem’’ u okviru koga će se nagraditi učesnici koji svoje fotografije postave na svoj Instagram profil uz #mojemestopodSUNcem i taguju @multiactivkozmetika. U konkursu učestvuju samo fotografije koji su na gore naznačen način postavljene u navedenom roku. Sve fotografije koje su postavljene u drugom periodu, poslate u inbox ili objavljene na bilo koji drugi način, ne mogu da učestvuju u konkursu.

Instagram profil svih koji učestvuju u konkursu mora biti otključan za vreme trajanja konkursa. Žiri Organizatora bira 5 (pet) najkreativnijih i najoriginalnijih postova i nagrađuje autore postova. Žiri čine: Marketing Brand Manager Multiactiv kozmetike, Account Manager i Community manager Multiactiv Facebook stranice. Žiri će prihvatiti samo fotografije koje ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koje su u skladu sa zadatom temom i koji poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Multiactiv. Učesnici ovog konkursa ne mogu biti maloletna lica, a Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje postavljene fotografije. Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • žele da podele svoje fotografije na zadatu temu na Multiactiv Instagram stranici
  • potvrđuju Organizatoru da su postavljene fotografije isključivo njihovo autorsko delo
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve unesene fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja i objavljivanja imena na Facebook i Instagram stranici Multiactiv ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Fond poklona

Broj dobitnika: 5

Fond poklona: Poklon paket Multiactiv SUN kozmetike.

Mehanizam nagrađivanja

U konkursu mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u naznačenom vremenskom roku postavile fotografije odgovarajuće sadržine na svoj Instagram profil. U konkursu učestvuju samo fotografije koje su na gore naznačen način postavljene od 17.07.2017. od 12h do 06.08.2017. u 12h. Sve fotografije koje su postavljene u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu. Sve fotografijekoje su postavljene na ličnoj Instagram stranici na gore opisan način, a ispunjavaju uslove konkursa, odnosno temu i pravila konkursa, i prethodno su odobrene od strane Žirija Organizatora (poštuju zadatu temu i pozitivne vrednosti koje promoviše Organizator) biće objavljene u posebnoj objavi u vidu fotografije na Multiactiv Facebook i Instagram stranici. Od fotografije  su objavljene, po zadatim pravilima, na Multiactiv Instagram stranici, Žiri Organizatora bira i nagrađuje 5 pobednika. Organizator zadržava pravo da pobedničke fotografije koristi u druge marketinške i promotivne svrhe, a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija konkursa. Dobitnici nagrada su samo učesnici koji postave fotografije  na ličnoj Instagram stranici. Ostale osobe koje su na fotografiji bi trebalo da postave neku drugu fotografiju ukoliko žele da nastave učešće u konkursu, opet u skladu sa ovim pravilima konkursa. Kriterijum po kojem žiri bira najbolje fotografije je: najkreativniji i najoriginalniji post po mišljenju žirija. Kraj konkursa je 06.08.2017. u 12h. Imena pobednika će biti objavljena na Instagram stranici Multiactiva, a najkasnije 08.08. do 15h.
 

Preuzimanje poklona

Učesnici koji su stekli pravo na poklone biće pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se pokloni i uručili. Imena dobitnika poklona biće objavljena na Multiactiv Instagram i Facebook stranici. Nakon proglašenja dobitnika, dobitnici su dužni da ostave svoje podatke na osnovu kojih će biti identifikovani prilikom preuzimanja poklona, u inbox Multiactiv Facebook stranice, kako bi im pokloni bili uručeni ili poslati.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika poklona neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona. Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox Multiactiv Instagram stranice, u periodu od sedam (7) dana od proglašenja pobednika kako bi poklon mogao da im bude dostavljen/uručen. Ukoliko to ne urade u navedenom dodatnom roku smatraće se da su odustali od poklona, a Organizator nije dalje u obavezi da isporuči poklon.

Opšte odredbe:

Multiactiv obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. Učešćem u ovoj aktivaciji, automatski prihvatate propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. Takođe sam saglasan/a je da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (fotografije i zapisi) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavila kompanija Multiactiv, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i dr,), a sve u vezi sa ovim konkursom. Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran od strane Multiactiv predstavnika u vezi sa ovom akcijom. Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Multiactiva da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Multiactiv promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da Multiactiv ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Multiactiv nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Novom Sadu.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene načina realizacije konkursa ili fonda nagrađivanja, uz obavezu da bez odlaganja izvrši izmenu zvaničnog pravilnika.

U Bačkom Jarku, dana 17.07.2017. godine.

ORGANIZATOR: Multiactiv