Skip to main content

Ekstrakt biljke žen-šen

Razne vrste ove biljke potiču sa različitih prostora Kine, Koreje, Amerike i Sibira, a sve su iz porodice Araliacea. Koren žen-šena sadrži male količine smole, isparljivog gasa i panakvilona (aktivne supstance sladunjavog, oporog ukusa i blagog mirisa). Ekstrakt, koji se i kod najkvalitetnijih biljaka nalazi u malom procentu (1-2%), sastoji se od trinaest supstanci ginsenozida. Najbolji ekstrakt dobija se iz 5 do 10 godina starog korena, koji treba da bude što većeg volumena (tanko korenje se odbacuje). Poznata je pod nazivima "biljka koja leči sve" i "koren života".

Dejstvo: 

U kozmetici je tradicionalno cenjena aktivna komponenta za podmlađivanje. Deluje stimulativno i regenerativno na kožu. Usporava proces starenja, čuva i vraća telesnu i mentalnu snagu. Takođe, normalizuje funkcije organizma poremećene usled stresa.

Proizvodi koji sadrže ovu aktivnu komponentu: