Skip to main content

System

Head office:

Cara Lazara bb. 21234 Bački Jarak, 021/848-606, 021/848-616
e-mail: hemija@yuco.rs

Office in Belgrade:

Ustanička 128b Beograd 011/ 3470-362, 011/ 3470-382
e-mail: kozmetika@open.telekom.rs

Office in Niš:

Bulevar Nemanjića 85a 018/531-268
e-mail: yuconis@eunet.rs

Distributor for Montenegro:

"NALL International"
SKOJ-a 57, Podgorica, +382 20 280 030

Distributor për Kosovë dhe Shqipëri

BIMER GROUP Sh.p.k
Magj. Fushë Kosovë-Prishtinë, 044/543-333, 049/800-805
e-mail: bimergroup@hotmail.com

Дистрибутери за Македонију

МАТРИКС МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје
852 бр.62- Комплекс Газела СКОПЈЕ, 02/2555 455